Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Technomed sp. z o.o., ul. Szamotulska 7, 62-090 Kobylniki, reprezentowana przez: Prezes Zarządu Adam Turski.

2.Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy czy przez e-mail a także do realizacji zamówień w sklepie internetowym, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

3.Państwa dane osobowe pozyskane na podstawie wyrażonej zgody na wysyłanie informacji handlowych (newsletter) przetwarzane będą wyłącznie w celu przekazywania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Technomed sp. z o.o.

4.Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania czy zamówienia będą przechowywane przez okres trwania korespondencji lub realizacji zamówienia, uzasadniony  jego rodzajem i konieczny do jego realizacji czy okres niezbędny do wywiązania się z Umowy Sprzedaży (włączając w to okres gwarancyjnej obsługi posprzedażowej),  ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

7.Każdorazowo cel, podstawa, okres, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, wynika z działań podejmowanych przez Klienta w sklepie internetowym oraz Administratora w celu realizacji zamówień czy obsługi zapytań a także w celach marketingowych jeśli taka zgoda została wyrażona.

8.Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Administratorem Danych osobowych dostępnym pod adresem technomed@technomed.pl.

10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

12.Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Śledź nas na Facebooku